OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Undantagets omfattning

Omsättning av en tjänst som avser införande eller ackvisition av annons i en skattefri periodisk publikation är undantagen från skatteplikt (3 kap. 19 § första stycket 1 ML).

Skattefri periodisk publikation är

Undantaget gäller även annonsering i kassettidning.

Ackvisition är anskaffning eller förmedling.

Införande och ackvisition av annons innebär alltså försäljning av annonsutrymme oavsett om kunden själv hör av sig eller anskaffas.

Undantaget gäller även om en del av upplagan av ett medlemsblad eller av en personaltidning säljs till utomstående.

Ingen avdrags- eller återbetalningsrätt

Undantaget är i likhet med undantaget för periodiska publikationer okvalificerat, d.v.s. det ger inte rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]