OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Utgivare ska göra skatteavdrag med 30 procent när de betalar ut ersättning för arbete till en juridisk person. Detta gäller endast om den juridiska personen inte är godkänd för F-skatt.

Skatteavdrag med 30 procent

Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person ska göras med 30 procent (11 kap 24 § SFL).

Undantag: efter beslut om särskild beräkningsgrund

Om ett beslut om särskild beräkningsgrund har fattats ska i stället skatteavdrag göras enligt det beslutet (55 kap. 9 § SFL).

Inget skatteavdrag för juridiska personer med F-skatt

Juridiska personer är i de flesta fall godkända för F-skatt. Detta innebär att utgivaren av ersättningen inte ska göra något skatteavdrag (10 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar