OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2018.

I PuL finns allmänna bestämmelser för när personuppgifter får behandlas. Där finns bestämmelser om grundläggande kvar som ska uppfyllas vid behandling av personuppgifter och krav på säkerhetsåtgärder. PuL innehåller även bestämmelser om rättelse av personuppgifter och om information till den registrerade.