OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Här får du veta vad som gäller när fysiska personer och dödsbon avyttrar ett handelsbolag: hur vinsten eller förlusten ska beräknas, när vinsten eller förlusten ska beskattas respektive dras av i inkomstslaget kapital samt när kapitalvinsten i stället ska beskattas i inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet.