OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Hur ska förrättningen gå till?

En tilläggsbouppteckning ska förrättas på samma sätt som en bouppteckning. Det innebär att en ny förrättning ska hållas, med ny kallelse, nytt intygande av bouppgivare och förrättningsmän o.s.v. (20 kap. 10 § tredje stycket ÄB).

Vad ska antecknas i tilläggsbouppteckningen?

De uppgifter som ska antecknas i tilläggsbouppteckningen är de uppgifter som visar att förrättningen gått till på rätt sätt samt själva tillägget eller rättelsen. I övrigt kan man hänvisa till uppgifterna i bouppteckningen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]