OBS: Detta är utgåva 2017.2. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person beskattas med kupongskatt för utdelningen. Ränta beskattas inte och inte heller kapitalvinst på delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto.

Utdelningar och räntor

En begränsat skattskyldig person beskattas för den löpande avkastningen på tillgångarna på investeringssparkontot enligt de vanliga reglerna som gäller för begränsat skattskyldiga. Det innebär att utdelning beskattas enligt kupongskattelagen (1 § KupL) medan att ränta inte beskattas i Sverige för den som är begränsat skattskyldig.

Om innehavaren av ett investeringssparkonto är obegränsat skattskyldig ska tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas.

Kapitalvinster

Kapitalvinst på delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto är inte skattepliktiga (3 kap. 19 § andra stycket IL).

Kapitalvinst på kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är dock skattepliktig (3 kap. 19 § andra stycket samt 42 kap. 38 § IL). Även den beräknade vinsten när investeringstillgångar förs över till ett investeringssparkonto ska kapitalvinstbeskattas (3 kap. 19 § tredje stycket IL samt 44 kap. 8 a § IL).

Det finns mer information om vilka tillgångar som kan beskattas och hur den s.k. tioårsregeln ska tillämpas på sidan Avyttring och annan överlåtelse.

Obegränsat skattskyldig del av året

Om personen är obegränsat skattskyldig under en del av året ska schablonintäkt beräknas endast för den tid som innehavaren av investeringssparkontot har varit obegränsat skattskyldig. För den tid personen varit begränsat skattskyldig gäller de regler som beskrivits ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster