OBS: Detta är utgåva 2017.6. Visa senaste utgåvan.

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2016:1013) om personnamn (PNL). Den tidigare namnlagen (1982:670) upphörde att gälla den 30 juni 2017.

Rättslig vägledning kommer att uppdateras. Till dess hittar du de nya reglerna om administrativt byte till ett befintligt efternamn i 13 § första stycket PNL och 15 § PNL.

Tidigare ansvarade PRV för dessa ärenden. Se tidigare lydelse för regler om byte genom PRV.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1013) om personnamn [1] [2]