OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Privatpersoner och i vissa fall dödsbon kan inneha privatbostadsrätter. Både den löpande beskattningen och kapitalvinstbeskattningen sker i inkomstslaget kapital.

Uppdaterat