OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Artikel 16 omfattar inte endast styrelsemedlem utan även medlem i annat liknande organ. Detta avviker från artikel 16 i OECD:s modellavtal. I övrigt överensstämmer artiklarna i sak.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]