OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 16 i OECD:s modellavtal med en liten skillnad.

Artikel 16 omfattar inte endast styrelsemedlem utan även medlem i annat liknande organ (jfr punkt 3 i OECD:s kommentar till artikel 16 i OECD:s modellavtal. I övrigt överensstämmer artikeln i sak med modellavtalets artikel 16.

Referenser inom skatteavtal