OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Artikeln överensstämmer i sak med artikel 1 i OECD:s modellavtal. Begreppen ”avtalsslutande stat” och ”person” definieras i artikel 3 punkt 1 a respektive 1 b. Begreppet ”hemvist” definieras i artikel 4.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]