På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Ett företag kan om det är förenligt med god redovisningssed byta mellan olika K-regelverk.

Vem omfattas av det allmänna rådet?

I Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk regleras under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed för ett företag att byta mellan olika K-regelverk.

Det allmänna rådet ska tillämpas av företag som enligt 6 kap. 1 § BFL ska upprätta en årsredovisning, t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar eller handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare. Det allmänna rådet gäller vid byten mellan följande K-regelverk (punkt 1):

  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)
  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Byta till K3

Ett företag får enligt punkt 2 alltid byta till en redovisning enligt K3 .

Konsekvenser av bytet

Konsekvenserna av bytet regleras i 35 kapitlet i BFNAR 2012:1, K3 . Ett företag som tillämpar reglerna i K3 för första gången ska redovisa övergången i enlighet med reglerna om första gången det allmänna rådet tillämpas (kapitel 35). Ett företag som efter att ha tillämpat annan normgivning återigen vill tillämpa reglerna i K3 ska redovisa bytet enligt reglerna om byte av redovisningsprincip (kapitel 10).

Byta till K2 från K3

Ett företag som tillämpar K3 får enligt det allmänna rådet om byte mellan K-regelverk byta till BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) . Om företaget däremot tidigare tillämpat något av nedanstående K2-regelverk krävs enligt punkt 2 särskilda skäl:

  • BFNAR 2008:1 Om årsredovisning i mindre aktiebolag
  • BFNAR 2009:1 Om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag

Att byta K-regelverk innebär enligt punkt 3 att företaget byter redovisningsprincip.

Byte av K-regelverk är byte av redovisningsprincip

Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip. Ett företag som byter från K3 till BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) ska upplysa om skälen för bytet. Upplysningen ska enligt punkt 3 lämnas i en not.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]

Referenser inom bokföring & redovisning

Till toppen