OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

I samband med den årliga beskattningen bestämmer Skatteverket på vilket underlag den slutliga skatten ska beräknas och vilka skatter och avgifter i övrigt som den skattskyldige ska betala. De skattskyldiga ska för varje beskattningsår underrättas om den slutliga skatten och hur mycket de ska få tillbaka eller hur mycket de ska betala.