OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

I samband med den årliga beskattningen bestämmer Skatteverket på vilket underlag den slutliga skatten ska beräknas och vilka skatter och avgifter i övrigt som den skattskyldige ska betala. De skattskyldiga ska för varje beskattningsår underrättas om den slutliga skatten och hur mycket de ska få tillbaka eller hur mycket de ska betala.

Uppdaterat