OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett överklagande av en myndighets beslut ska vara skriftligt, men det är inte alla som har rätt att klaga på ett beslut och alla myndighetsbeslut är inte överklagbara. Den myndighet som fattat det överklagade beslutet prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Uppdaterat