OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Personer med växlande vistelseort

Vissa personer har växlande vistelseort och tillbringar inte sin dygnsvila regelmässigt på någon fastighet. En sådan person anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin starkaste anknytning till (12 § FOL).

Skatteverket måste göra en helhetsbedömning

Att ta hänsyn till samtliga omständigheter innebär att Skatteverket måste göra en helhetsbedömning av den livssituation som den flyttande befinner sig i.

Viktiga omständigheter att väga in i bedömningen är:

  • familjesituationen
  • var personen arbetar
  • vistelsetid i bostäderna
  • bostädernas art
  • socialt nätverk (vänner, föreningsliv, fritidsintressen osv.)
  • var personen får sin post.

Andra situationer när starkast anknytning kan bli aktuell

För att en person inte ska sakna folkbokföringsort så tillämpas bestämmelsen även för en del andra mindre vanliga situationer. Ett exempel på en sådan situation kan vara en person som ska folkbokföras i landet men som inleder sin vistelse i Sverige på ett sjukhus och därför inte borde anses bosatt på sjukhuset trots att han eller hon har sin regelmässiga dygnsvila där. Personen folkbokförs då på den fastighet där han eller hon kan anses ha sin starkaste anknytning.

Ett annat exempel är att den som avtjänar ett straff eller är intagen på ett sjukhus under den tiden kan ändra sin folkbokföring till en ny fastighet till vilken han eller hon kan anses ha sin starkaste anknytning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]