OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

För personer som bor i ett boende för äldre människor kan i vissa fall en undantagsbestämmelse i folkbokföringslagen gälla.

Folkbokföring för personer som bor på äldreboenden

Från den 1 januari 2016 gäller en ändring i 15 § FOL som innebär att den som bor på ett äldreboende som huvudregel ska vara folkbokförd där.

Ett undantag gäller för en vistelse på ett äldreboende i en annan kommun än den där personen var folkbokförd när han eller hon flyttade till äldreboendet. En förutsättning är att vistelsen har beslutats av den kommun där han eller hon är folkbokförd. Om detta villkor är uppfyllt ska vistelsen på äldreboendet i en annan kommun inte leda till ändrad folkbokföring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]