OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2018.

I vissa fall kan det beräknade riktvärdet behöva justeras på grund av att det finns säregna förhållanden som inte har beaktats i värderingsmodellen. Här beskrivs olika justeringsanledningar som är hänförliga till hyreshus och ägarlägenheter respektive tomtmark till sådan byggnader.