Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

SKV A 2017:22 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2018 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2017:13 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2014:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:11) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2013:20 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2014 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2016:28 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2017 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2015:15 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2016 års fastighetstaxering
SKV A 2014:24 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:6) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2015:14 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2013:11 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering
RSV S 1996:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering
SKV A 2014:29 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2015 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2014:7 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering
SKV A 2017:14 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2018 års fastighetstaxering
SKV A 2014:6 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2016:15 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksen­heter vid 2017 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2015:28 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2016 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2016:16 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2017 års fastighetstaxering
SKV A 2015:8 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:6) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar