OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Möjligheterna att använda och vidarebefordra uppgifter som har mottagits genom informationsutbyte begränsas dels av lagstiftningen i det mottagande landet, dels av regler i den rättsakt som uppgifterna har lämnats med stöd av.

Tillämpningen av svenska sekretessregler på uppgifter som har mottagits av Sverige genom informationsutbyte behandlas under Sekretess & behandling av uppgifter. Där finns även en övergripande beskrivning av rättsakternas regler om så kallade användningsbegränsningar. Dessa regler varierar mellan olika rättsakter och behandlas därför även i samband de rättsakter som ger stöd för informationsutbyte.