OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska meddela beslut om att ta ut återkallelseavgift inom två år från den dag då beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning meddelades (52 kap. 8 b § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]