OBS: Detta är utgåva 2018.1. Visa senaste utgåvan.

Information om hur du beräknar anskaffningsvärdet för byggnad och mark, hur du gör avdrag för anskaffningsvärde samt regler om vad som utgör löpande underhåll och reparationsavdrag.