OBS: Detta är utgåva 2018.12. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om vilka faktorer som påverkar fordonsskattens storlek. Fordonet kan beskattas efter vikt, efter hur mycket koldioxid det släpper ut eller med en enhetsskatt. Vid beskattning efter koldioxidutsläpp har det även betydelse om fordonet blev skattepliktigt för första gången före eller efter den 1 juli 2018.

Nytt: 2018-05-28

Sidorna om hur skatten beräknas har skrivits om med anledning av de nya bonus malus-reglerna som träder i kraft den 1 juli 2018. Se sidans tidigare lydelse.

Uppdaterat

Referenser inom fordonsskatt