OBS: Detta är utgåva 2018.12. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om vad som gäller för ett fordon som ska beskattas efter dess vikt eller med en enhetsskatt.

Beräkning enligt det viktbaserade skattesystemet

Nedan anges de olika typer av fordon som beskattas efter vikt eller med en enhetsskatt.

Personbil, lätt buss och lätt lastbil

För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som inte omfattas av det koldioxidbaserade skattesystemet tas fordonsskatt ut efter skattevikt (1 och 3 §§ LSBF). Fordonsskattens storlek framgår av bilagan till LSBF.

Tung lastbil och tung buss

För lastbilar bestäms fordonsskatten med hänsyn till om lastbilen är vägavgiftspliktig eller inte. Vidare påverkas skattens storlek av skattevikt, drivmedel, antal hjulaxlar och vilken kopplingsanordning lastbilen har. För bussar påverkas fordonsskatten av skattevikt, drivmedel, antal hjulaxlar eller om bussen är en elhybridbuss. Fordonsskattens storlek framgår av bilaga 2 till VSL.

Traktor, motorredskap och tung terrängvagn

Traktorer, vissa motorredskap och tunga terrängvagnar delas in i skatteklass I och skatteklass II. Faktorer som påverkar skatten är skattevikten, fordonets användning och i vissa fall fordonets konstruktion. Fordonsskattens storlek framgår av bilaga 2 till VSL.

Släpvagn

För släpvagnar med skattevikt upp till och med 3 000 kilogram bestäms skatten efter släpvagnens skattevikt. För släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram bestäms skatten av vilket slags dragfordon som används samt skattevikt och antal axlar. Fordonsskattens storlek framgår av bilaga 2 till VSL.

Enhetsskatt

Nedanstående fordon beskattas med en enhetsskatt.

Motorcykel

För motorcyklar tas fordonsskatt ut med 180 kronor per år (2 kap. 6 § VSL).

Motorredskap som varken tillhör skatteklass I eller II

För motorredskap som varken tillhör skatteklass I eller II tas fordonsskatt ut med 1 000 kronor per år.

EG-mobilkran

För EG-mobilkran tas fordonskatt ut med 1 000 kronor per år.

Gemensamma bestämmelser

Det finns vissa bestämmelser som är gemensamma oavsett om fordonet beskattas efter vikt eller efter koldioxidutsläpp:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom fordonsskatt