OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

För 2018 ska energiskatt på el betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme el.

Bestämmelser om skattebelopp finns i 11 kap. 3 § LSE. Det skattebelopp som anges i 11 kap. 3 § första stycket LSE avser 2017 och har räknats om enligt andra stycket samma paragraf.

Regeringen har fastställt det omräknade skattebelopp som ska tas ut för 2018 med stöd av  11 kap. 3 § tredje stycket LSE. 

Skattebeloppet för 2018 framgår av 2 § förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018.

El som förbrukas för vissa ändamål är helt eller delvis skattebefriad. Sådan skattebefrielse uppnås genom avdrag eller återbetalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018 [1]
  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt