OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Det finns en skattesats på el.

Skattesats

Nytt: 2017-06-22

Energiskatt ska betalas med 32,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft (11 kap. 3 § första stycket LSE, SFS 2017:399).

Tidigare:

Energiskatt ska betalas med 29,5 öre per förbrukad kilowattimme el (11 kap. 3 § första stycket LSE).

Rättsfall: Leveranstidpunkten styr vilken skattesats som ska tillämpas

Kammarrätten har funnit att leveranstidpunkten bör styra vilken skattesats som ska tillämpas. Frågan i målet gällde om energiskatten skulle redovisas enligt den skattesats som gällde vid leveranstidpunkten eller enligt den skattesats som gällde vid faktureringstillfället (KRSU 2008-07-24, mål nr 1302-1304-07)

El som förbrukas för vissa ändamål är helt eller delvis skattebefriad. Sådan skattebefrielse uppnås genom avdrag eller återbetalning.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2008-07-24, mål nr 1302-1304-07 [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt