OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda avdragsförbud, avdragsbegränsningar och schablonregler i 8 kap. ML.