OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2022.

Fritt logi vid tjänsteresa är inte skattepliktigt.

Fritt logi på tjänsteresa

När den anställda är på tjänsteresa och arbetsgivaren tillhandahåller logi blir reglerna i 12 kap. IL om den anställdas avdragsrätt för logi inte tillämpliga.

Frågan om skatteplikt för logi under tjänsteresa ska därför inte bedömas utifrån dessa regler utan enligt de allmänna reglerna om skattepliktiga förmåner (11 kap. 1 § IL).

Skatteverket anser att logi under en pågående tjänsteresa, där övernattningen är motiverad av tjänsteutövningen, inte är någon skattepliktig förmån för den anställda oavsett om övernattningen sker inom eller utom hens vanliga verksamhetsort. En sådan övernattning, som sker på annan plats än den anställdas bostad, kan inte sägas innebära någon inbesparad levnadskostnad för den anställda.

Skattepliktig bostadsförmån kan uppkomma

En skattepliktig bostadsförmån kan dock uppkomma om arbetsgivaren tillhandahåller en lägenhet eller annan stadigvarande bostad, som den anställda ska använda under tjänsteresorna och den anställda kan använda bostaden även när hen inte är på tjänsteresa.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten [1]