OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2022.

Fritt logi vid tjänsteresa är inte skattepliktigt.

Fritt logi på tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten

En anställd kan vara på tjänsteresa, som kräver övernattning, inom den vanliga verksamhetsorten t.ex. vid besök av kund, intern konferens eller kick-off. Logi under en pågående tjänsteresa, som är motiverad av tjänsteutövningen, är inte en skattepliktig förmån för den anställda även om övernattning har skett inom den vanliga verksamhetsorten. Frågan om skatteplikt för logi i dessa fall ska bedömas utifrån allmänna regler om skattepliktiga förmåner (11 kap. 1 § IL). I princip är alla ersättningar och förmåner som en anställd får skattepliktiga. En sådan övernattning, som sker på annan plats än den anställdas bostad, kan inte sägas innebära någon inbesparad levnadskostnad för den anställda eftersom den uppkommer under tjänsteresan. Fritt logi vid sådan tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten är därför skattefritt för den anställda.

Om en arbetsgivare inte tillhandahåller logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten har den anställda inte avdragsrätt. Avdragsrätt för logi vid tjänsteresa har enbart den som har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten (12 kap. 6 § IL).

Skattepliktig bostadsförmån kan uppkomma

En skattepliktig bostadsförmån kan uppkomma om arbetsgivaren tillhandahåller en lägenhet eller annan stadigvarande bostad, som den anställda ska använda under tjänsteresorna men även kan använda när hen inte är på tjänsteresa.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten [1]