OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2022.

Fritt logi vid tjänsteresa är inte skattepliktigt.

Fritt logi på tjänsteresa

När den anställde är på tjänsteresa och arbetsgivaren tillhandahåller logi blir reglerna i 12 kap. IL om den anställdes avdragsrätt för logi inte tillämpliga.

Frågan om skatteplikt för logi under tjänsteresa ska därför inte bedömas utifrån dessa regler utan enligt de allmänna reglerna om skattepliktiga förmåner (11 kap. 1 § IL).

Skatteverket anser att logi under en pågående tjänsteresa, där övernattningen är motiverad av tjänsteutövningen, inte är någon skattepliktig förmån för den anställde oavsett om övernattningen sker inom eller utom hans vanliga verksamhetsort. En sådan övernattning, som sker på annan plats än den anställdes bostad, kan inte sägas innebära någon inbesparad levnadskostnad för den anställde.

Skattepliktig bostadsförmån kan uppkomma

En skattepliktig bostadsförmån kan dock uppkomma om arbetsgivaren tillhandahåller en lägenhet eller annan stadigvarande bostad, som den anställde ska använda under tjänsteresorna och den anställde kan använda bostaden även när han eller hon inte är på tjänsteresa.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten [1]