OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Det finns undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift, bland annat vid vissa beloppsgränser och när motsvarande redovisning redan gjorts i annan form.

Utbetalning från fysisk person eller dödsbo

Kontrolluppgift behöver inte lämnas på ersättning eller förmån för arbete som utbetalats av en fysisk person eller dödsbo (15 kap. 8 § första stycket 1 SFL) under förutsättning att

  • ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet
  • skatteavdrag inte har gjorts
  • värdet på det som mottagaren har fått sammanlagt understiger 1 000 kr.

Utbetalning från andra utbetalare

Kontrolluppgift behöver inte lämnas på ersättning eller förmån som utbetalas av enskilda näringsidkare eller juridiska personer förutom dödsbon (15 kap. 8 § första stycket 2 SFL) under förutsättning att

  • värdet på det som mottagaren får sammanlagt understiger 100 kr
  • skatteavdrag inte gjorts.

Förenklad arbetsgivardeklaration

Kontrolluppgift behöver inte lämnas för ersättning eller förmån som redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § första stycket 3 SFL). Motsvarande uppgifter om mottagare, ersättningar och förmåner har då redan lämnats i deklarationen.

A-SINK

Tidigare:

Kontrolluppgift behöver inte lämnas för ersättning eller förmån som är skattepliktigt enligt A-SINK och som har redovisats i en arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § första stycket 4 SFL). I dessa fall har motsvarande uppgifter om mottagare, ersättningar och förmåner lämnats i en bilaga till deklarationen.

Nytt: 2018-04-17

Kontrolluppgifter behöver inte lämnas för ersättningar som är skattepliktiga enligt A-SINK och som har redovisats för mottagaren i en arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § 4 SFL i dess lydelse t.o.m. den 31 december 2018). I dessa fall har motsvarande uppgifter om mottagare, ersättningar och förmåner lämnats antingen i en bilaga till arbetsgivardeklaration eller i en arbetsgivardeklaration.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar