OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Artikel 20 omfattar endast studier och praktik av de slag som räknas upp i artikeln. Denna begränsning saknar motsvarighet i artikel 20 i OECD:s modellavtal. I övrigt överensstämmer artiklarna i sak.

I protokollet finns regler som innebär att studerande och praktikanter från Färöarna eller Island som har inkomst av anställning i annat nordiskt land beskattas endast för inkomst som överstiger ett visst belopp (protokollspunkt IX punkterna 1–2). Detta ska skiljas från sådana inkomster som är helt undantagna från beskattning i studie- eller praktiklandet enligt artikel 20.

Liknande regler finns när det gäller inkomst av visst praktik- och feriearbete vid tillfällig vistelse i Danmark (protokollspunkt IX punkt 5). Även detta ska skiljas från sådana inkomster som är helt undantagna från beskattning i studie- eller praktiklandet enligt artikel 20.