OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 20 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Artikel 20 omfattar endast studier och praktik av de slag som räknas upp i artikeln. Denna begränsning saknar motsvarighet i artikel 20 i OECD:s modellavtal. I övrigt överensstämmer artiklarna i sak.

I protokollet finns regler som innebär en särskilt förmånlig beskattning av studerande och praktikanter från Färöarna eller Island som har inkomst av anställning i annat nordiskt land (protokollspunkt IX punkterna 1–2). Detta ska skiljas från sådana belopp som är helt undantagna från beskattning i studie- eller praktiklandet enligt artikel 20.

I protokollet finns även regler som innebär en särskilt förmånlig beskattning av inkomst av visst praktik- och feriearbete i Danmark (protokollspunkt IX punkt 5). Detta ska skiljas från sådana belopp som är helt undantagna från beskattning i arbetslandet enligt artikel 20.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2]

Referenser inom skatteavtal