OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

En internationell ekonomisk dubbelbeskattning kan lösas genom ömsesidig överenskommelse mellan Sverige och den andra staten. Skatteverket är behörig myndighet i detta avseende.

Ömsesidig överenskommelse om det finns ett skatteavtal

Om det har uppkommit en internationell ekonomisk dubbelbeskattning och det finns ett tillämpligt skatteavtal mellan Sverige och det andra landet kan företaget ansöka om ömsesidig överenskommelse (mutual agreement procedure, MAP). Artikel 25 i OECD:s modellavtal handlar om ömsesidiga överenskommelser.

Skatteverket är behörig myndighet

Skatteverket är behörighet myndighet i Sverige när det gäller ömsesidiga överenskommelser.

Mer information om ansökan finns på Skatteverkets webbplats

Du kan hitta mer information om hur en ansökan om ömsesidig överenskommelse görs på www.skatteverket.se, sökorden ”undanröjande av dubbelbeskattning”.

Referenser på sidan

Övrigt

  • Skatteverket.se [1]