OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

En internationell ekonomisk dubbelbeskattning kan ofta lösas genom ömsesidig överenskommelse mellan Sverige och den andra staten. Skatteverket är behörig myndighet i detta avseende.

Ömsesidig överenskommelse om det finns ett skatteavtal

Om det har uppkommit en internationell ekonomisk dubbelbeskattning och det finns ett tillämpligt skatteavtal mellan Sverige och det andra landet kan företaget ansöka om ömsesidig överenskommelse (mutual agreement procedure, MAP). Artikel 25 i OECD:s modellavtal handlar om ömsesidiga överenskommelser.

I artikel 25 punkt 5 i OECD:s modellavtal finns också en möjlighet att låta olösta ärenden gå till skiljeförfarande. En förutsättning för ett sådant skiljeförfarande är dock att en motsvarande bestämmelse om det finns i det skatteavtal som Sverige har ingått med det andra landet.

Skatteverket är behörig myndighet

Skatteverket är behörighet myndighet i Sverige när det gäller ömsesidiga överenskommelser.

Mer information om ansökan finns på Skatteverkets webbplats

Du kan hitta mer information om hur en ansökan om ömsesidig överenskommelse görs på Skatteverkets webbplats, sökorden ”undanröjande av dubbelbeskattning”.

Referenser på sidan

Övrigt

  • Skatteverket.se [1]