OBS: Detta är utgåva 2018.3. Sidan är avslutad 2023.

Det finns fartyg och luftfartyg som undantas från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen (ML). Det finns även undantag från skatteplikt för försäljning av vissa varor och vissa tjänster som avser sådana fartyg eller luftfartyg.

Uppdaterat