OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Här hittar du information om vilka fartyg och luftfartyg som undantas från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen (ML). Du finner också information om undantag från skatteplikt för tjänster som reparation och underhåll, uthyrning och befraktning som avser sådana fartyg och luftfartyg samt när försäljning och uthyrning av delar och tillbehör till dessa kan undantas från skatteplikt.