OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Skatt och avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration ska normalt betalas så att de finns på skattekontot samma dag som de redovisas.

Skatten ska betalas samma dag som den ska redovisas

Huvudregeln är att skatter och avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration ska betalas in så att de finns på skattekontot samma dag som de ska redovisas i deklarationen (62 kap. 3 § SFL).

Om den ordinarie förfallodagen infaller på en helgdag så blir förfallodagen nästa vardag (2 § lag [1930:173] om lagstadgad tid)

En skattedeklaration för varje ändamål

Avdragen skatt, socialavgifter, mervärdesskatt och punktskatt samt i vissa fall skatt enligt SINK och A-SINK ska redovisas i en skattedeklaration för respektive skatt eller avgift. Det finns också vissa särskilda skattedeklarationer för mervärdesskatt och vissa punktskatter. När de olika skattedeklarationerna ska ha kommit in till Skatteverket framgår av 26 kap. SFL. Se också sidorna om de olika skattedeklarationerna under Deklarationer och uppgiftslämnande.

Undantag: när beskattningsunderlaget för mervärdesskatt överstiger 40 miljoner kronor

Undantaget från att skatten ska betalas samma dag som deklarationen ska lämnas gäller företag som redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag för mervärdesskatt, exklusive unionsinterna förvärv och importer, som beräknas överstiga 40 miljoner kronor för ett beskattningsår. De företagen ska betala avdragen skatt och arbetsgivaravgifter så att de finns på skattekontot senast den 12:e i månaden efter redovisningsperioden (i januari den 17:e) trots att de inte behöver lämna sin redovisning förrän den 26:e i månaden efter redovisningsperioden. Den mervärdesskatt och den punktskatt som de redovisar den 26:e behöver de inte betala så att pengarna finns på skattekontot förrän den 26:e (62 kap. 3 § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • SFS 1930:173 [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Överskjutande ingående mervärdesskatt och ränteberäknings-dag vid registrering av mervärdesskattedeklaration i skattekontot [1]