OBS: Detta är utgåva 2019.1. Sidan är avslutad 2023.

För personer som bor i ett boende för äldre människor kan i vissa fall en undantagsbestämmelse i folkbokföringslagen gälla.

Folkbokföring för personer som bor på äldreboenden

Nytt: 2019-04-02

Den som bor på ett äldreboende ska som huvudregel vara folkbokförd där (15 § FOL).

Ett undantag gäller för en vistelse på ett äldreboende i en annan kommun än den där personen var folkbokförd när hen flyttade till äldreboendet. En förutsättning är att vistelsen har beslutats av den kommun där hen är folkbokförd. Om detta villkor är uppfyllt ska vistelsen på äldreboendet i en annan kommun inte leda till ändrad folkbokföring. Normalt ska ansvarig kommun meddela Skatteverket.

Med äldreboende menas här en vistelse för service och omvårdnad eller för stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service i en sådan bostad för äldre människor som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen.

Tidigare:

Från den 1 januari 2016 gäller en ändring i 15 § FOL som innebär att den som bor på ett äldreboende som huvudregel ska vara folkbokförd där.

Ett undantag gäller för en vistelse på ett äldreboende i en annan kommun än den där personen var folkbokförd när hen flyttade till äldreboendet. En förutsättning är att vistelsen har beslutats av den kommun där hen är folkbokförd. Om detta villkor är uppfyllt ska vistelsen på äldreboendet i en annan kommun inte leda till ändrad folkbokföring. Normalt ska ansvarig kommun meddela Skatteverket.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Socialtjänstlag (2001:453) [1]