OBS: Detta är utgåva 2019.2. Visa senaste utgåvan.

I samband med att nya regler om ränteavdrag har införts har även bestämmelsen i 40 kap. 18 § IL om koncernbidragsspärr förändrats fr.o.m. den 1 januari 2019. Med anledning av det uppdateras sidan just nu och den uppdaterade informationen kommer att publiceras senare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]