OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som för äktenskapsregistret. Det innehåller uppgifter om vissa rättsförhållanden mellan makar. Skatteverket ansvarar för att i äktenskapsregistret registrera äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap samt bodelningshandlingar. Från och med den 29 januari 2019 ansvarar Skatteverket även för att registrera lagvalsavtal.

Uppdaterat

Referenser inom äktenskapsregistret