OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Omprövning av beslut i fastighetstaxeringsärenden görs med stöd av bestämmelser i FTL. Vissa beslut enligt FTL ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB).