OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

För 2019 ska energiskatt på el betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme el.

Bestämmelser om skattebelopp finns i 11 kap. 3 § LSE.

El som framställs på visst sätt är delvis skattebefriad och el som förbrukas för vissa ändamål är helt eller delvis skattebefriad. Sådan skattebefrielse uppnås genom avdrag eller återbetalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt