OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket återbetalar inte belopp under 100 kr från ett skattekonto om det inte finns särskilda skäl.

Belopp som inte betalas ut

Belopp som understiger 100 kr står kvar på skattekontot och intäktsränta beräknas (64 kap. 4 § 1 SFL).

När finns det särskilda skäl för att betala ut belopp under 100 kr?

I följande fall kan det finnas särskilda skäl att återbetala belopp under 100 kr:

  • personen ska flytta ut från Sverige
  • personen har avlidit
  • det är fråga om en juridisk person som ska upplösas.

    Om den skattskyldige har avlidit ska beloppet betalas ut till dödsboet. Skatteverket bedömer om det finns särskilda skäl utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]