OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Det kan finnas hinder för återbetalning på skattekontot av belopp som ska föras över till en annan stat som Sverige har ett avtal med om att föra över skatt. För närvarande finns ett sådant avtal med de nordiska länderna, se sidan Överföring av skatt till annan stat och läs om den nordiska uppbördsöverenskommelsen.

Hinder i avvaktan på beslut om överföring

Ett belopp ska inte återbetalas om det kan antas att det ska föras över till en annan stat. Bestämmelsen ger Skatteverket möjlighet att hålla inne skatt i avvaktan på att en annan stat begär att skatten ska föras över till den staten (64 kap. 4 och 7 och 8 §§ SFL).

En överföring av skatt förutsätter att Sverige har ingått en överenskommelse med den andra staten om att ta ut och föra över skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]