OBS: Detta är utgåva 2019.6. Sidan är avslutad 2023.

Den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt anses fortfarande som bosatt där hen var folkbokförd när tjänstgöringen påbörjades eller där hen kan anses ha sin starkaste anknytning (9 § FOL). Denna bestämmelse är ett undantag från huvudregeln i 7 § FOL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt [1]