OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

När folkbokförs en person på kommunen?

Personer som har anknytning till ett visst område (en kommun) men inte till någon särskild fastighet inom området folkbokförs ”på kommunen skrivna ”.

Skatteverket ska först göra en bedömning utifrån 7–12 §§ FOL för att se om det går att knyta personen till en viss fastighet inom eller utom kommunens område. Om inte detta är möjligt kan folkbokföring på kommunen bli aktuellt för personen (13 § FOL). Den som med stöd av bestämmelsen folkbokförs på en kommun folkbokförs under rubrikfastigheten ”på kommunen skrivna” i stället för på en fastighetsbeteckning (4 § FOF).

När ska Skatteverket folkbokföra på kommunen?

Exempel på när Skatteverket kan komma att folkbokföra en person på kommunen:

  • den som saknar annan bostad men vistas på t.ex. en vårdinrättning eller en kriminalvårdsanstalt
  • den som är utsänd statsanställd
  • den som vistas utomlands för kortare tid än ett år och saknar anknytning till någon viss fastighet i Sverige
  • den som bor i en husvagn som regelmässigt står uppställd inom en viss kommun, men inte på en viss fastighet.

Den som har en rörlig bostad, tex. en husvagn eller en husbåt, som stadigvarande finns på en viss fastighet ska folkbokföras på fastigheten och inte på kommunen.

Om Skatteverket får in en anmälan om flyttning till en kommun så görs alltid en utredning om personens bosättning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]