OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Fingerade personuppgifter innebär att en person blir registrerad i folkbokföringen med andra personuppgifter än de verkliga. Någon koppling mellan de gamla och nya uppgifterna finns inte.

Folkbokförd med risk att utsättas för allvarligt brott

Den som är folkbokförd och riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet mot sitt liv, sin hälsa, sin frihet eller frid kan få medgivande att använda fingerade personuppgifter. Åtgärden ska med hänsyn till den enskildes förmåga och övriga förutsättningar antas tillgodose behovet av skydd (1 § första stycket FPL).

Om personen kan få ett tillräckligt skydd av sina personuppgifter genom att beviljas skyddad folkbokföring ska fingerade personuppgifter inte medges (1 § andra stycket FPL).

Polismyndigheten beslutar

Det är Polismyndigheten som fattar beslut om att någon ska få använda fingerade personuppgifter (2 § första stycket FPL). Polismyndigheten ska meddela Skatteverket vilka fingerade uppgifter som ska registreras i folkbokföringen och hur länge de ska gälla (6 § FPL). Uppgifterna ska registreras så att sambandet mellan de verkliga och fingerade personuppgifterna inte framgår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar