OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Artikeln överensstämmer med artikel 1 punkt 1 i OECD:s modellavtal. Begreppen ”avtalsslutande stat” och ”person” definieras i artikel 3 punkt 1 a respektive 1 b. Begreppet ”hemvist” definieras i artikel 4.