OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 1 i OECD:s modellavtal.

Artikel 1 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 1. Begreppen ”avtalsslutande stat” och ”person” definieras i artikel 3 punkt 1 a) respektive 1 b). Begreppet ”hemvist” definieras i artikel 4.

Referenser inom skatteavtal